HYOGO Prefectural PLOCE
Trang Chính > Đồ vật đánh rơi , Câu hỏi và Đáp án
Đồ vật đánh rơi , Câu hỏi và Đáp án
Q1.
Khi đánh mất đồ vật thì nên làm gì ?
A1.
Bạn hãy thông báo ngay tới Sở Cảnh Sát hay Đồn Cảnh Sát .

Trong trường hợp đánh mất ở ga hay cửa hàng bách hoá, bạn cần xác nhận với người quản lý của toà nhà đó là đồ đánh rơi đã được tìm ra hay chưa .

Trong trường hợp đánh mất hộ chiếu và thẻ lưu trú thì giấy chứng minh để làm thủ tục xin cấp lại là cần thiết . Vui lòng trao đổi với Sở Cảnh Sát về việc phát hành giấy chứng minh làm lại giấy tờ đã mất . ( Về nguyên tắc để được cấp giấy chứng minh này thì giấy tờ như là bảo hiểm , bằng lái xe là cần thiết . )
Q2.
Khi nhặt được đồ vật đánh rơi thì nên làm gì ?
A2.
Bạn sẽ trả lại ngay cho người đã đánh mất .
Hoặc là bạn hãy giao nộp vật cho Sở Cảnh Sát hay Đồn Cảnh Sát .
Tuy nhiên trong trường hợp không thông báo giao nộp cho Cảnh Sát trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhặt được cho dù xác định được người đánh rơi , mất quyền nhận tiền cảm tạ .

Khi nhặt được chỗ có người quản lý như ga hay cửa hàng bách hoá thì hãy giao nộp nhân viên ở đấy .
Nhưng trường hợp không giao nộp nhân viên trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhặt được đồ đánh mất cho dù xác định được người đánh rơi thì cũng mất quyền nhận tiền cảm tạ .

Copyright (C) 2015- HYOGO Prefectural Police All rights reserved.